..... ความพยายามในการเขียน.....


2 พ.ย. 2552
ติกสติกเกอร์...ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ชิ้น

3 พ.ย. 2552...........................ป่วย................

4 พ.ย. 2552

ถ่ายภาพพิธีการ การเปิดการอบรม

5พ.ย. 2552
ร่างป้ายผ้า วันเบาหวานโลก2 ผืน

วัสดุที่ใช้ในการเขียนป้ายผ้า
1.ผ้าที่ร่างแบบเรียบร้อยแล้ว
2.ผู่กัน
3.สีพลาสติก
4.แก้วสีพลาสติก
5.น้ำเปล่าสำหรับผสมสี
6.ไม้กระดานรองป้ายผ้า
วิธีการเขียนป้ายผ้า
1.นำผ้าที่ร่างแบบเรียบร้อยแล้วมาวางบนไม้กระดาน
2.ผสมสีที่ต้องการเขียน
3.ใช้ผู่กันเขียนตามแบบที่ร่างไว้แล้ว
4.เมื่อเขียนเสร็จแล้วรอให้สีแห้งแล้วจึงเก็บป้ายผ้าได้
*****************************************
6 พ.ย. 2552
-ร่างป้าย Singing Contest
ป้ายมีทั้งหมด 2 ผืน ใช้ในงานประกวดร้องเพลงของโรงพยาบาลราชบุรี
ลักษณะของป้ายแตกต่างจากป้ายอื่น คือป้ายนี้ใช้การไล่สีร้อน สีแดง สีเหลือง และตัดขอบสีดำ

-เขียนป้ายวันเบาหวานโลก
9 พ.ย. 2552
-เขียนป้าย Singing Contest
-พิมพ์ใบเกียรติบัตรโครงการ "ประสานพลังใจใช้ปัญญา พาโรงเรียนปลอดบุหรี่"
10 พ.ย. 2552
ปรื้นสติดเกอร์ CD ฤาษีดัดตน ขยับกายสบายชีวี ด้วยกายบริหารแบบไทยCD ทั้งหมด 200 แผ่น

***การนำแผ่น CD ใส่โรลไว้แล้วจึงติดสติกเกอร์ โรลจะเป็นตัวคอนโทลให้ติดสติกเกอร์ได้ตรงกลางพอดี****
11 พ.ย. 2552
-ตัดขาตั้งที่ทำด้วยฟิวเจอร์บอร์ด มีลักษณะคล้ายขาตั้งกรอบรูป

12 พ. ย. 2552
ถ่ายภาพห้องประชุมอเนกประสงค์ เรื่องเกี่ยวกับบุหรี่

13พ.ย.2552

ร่างป้ายผ้างานกีฬาสี ตารางการเข่งขันผืนเล็ก

16 พ.ย. 2552
...................ลา...ไปถอนฟัน.............................
17 พ.ย. 2552
-ร่างป้ายบนกระดาษ เทา-ขาว2ผืน

-เขียนป้าย2 ผืน
***ผ้าที่ใช้เขียนหมด วิธีการแก้ปัญหาก็คือใช้กระดาษแข็งแผ่นใหญ่ต่อกัน 2 แผ่น
จาเท่ากับป้ายผ้า 1ผืน ***
ป้ายที่ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ วันที่19 พฤศจิกายน 2552
ป้ายที่ 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจติดตามผู้ป่วยวัณโรคและโรคเอดส์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
18 พ.ย. 2552
-หาตัวอักษร "โครงการ อมรมเชิงปฏิบัติการการตรวจติดตามผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอหลังการผ่าตัดและฉายรังสี ณ จังหวัดราชบุรี"
นำตัวอักษรที่หาทั้งหมดติดกระดาษกาวด้านหลัง เมื่อเสร็จแล้วนำไปติดที่ห้องประชุม1
-ร่างป้ายผ้า 5 ธันวามหาราช งานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2552 ชมรมผู้สูงอายุประชานุเคราะห์ราชบุรี
19พ.ย. 2552
ปริ้นงานเอกสารสี

***เครื่องปริ้นใส่ดึงกระดาษได้ทีละแผ่นจึงต้องคอยเฝ้าเครื่องเพื่อใส่กระดาษ****
20 พ.ย. 2552
ถ่ายภาพการอบรมเกี่ยวกับบุหรี่

23 พ.ย. 2552
ติดสติกเกอร์บนกระจก "ขั้นตอนการรับบริการ"ที่ห้อง รอตรวจโรค
24 พ.ย. 2552
-ออกแบบป้ายวันเอดส์โลก 1ผืน

-ร่างป้ายที่ออกแบบ ขนาด ౩ เมตร

25พ.ย.2552

-ถ่ายภาพโครงการวัคซีนฯ รร.เทศบาล 2วัดช่องลม

-ร่างงป้ายผืนใหญ่ที่ห้องประชุม ౧ ขนาด ౩ x6เมตร


26 พ.ย. 2552
เขียนป้าย "ยินดีต้อนรับคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน วันที่ 1 ธ.ค. 52 โรงพยาบาลราชบุรี
27 พ.ย. 2552
ถ่ายรูปที่ห้องวิจัยไข้เลือดออก
30พ.ย. 2552
เขียนป้ายต่อจากเมื่อวาน

เขียนป้ายผ้า